Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Jędrzej Mazur ACMA, CGMA

Wealth Management Pricing Director, UBS Switzerland

Czy uważa Pan, że zdobywanie dodatkowych kwalifikacji oraz certyfikatów jest istotne w Pana zawodzie?

Sądzę, że ciągłe podnoszenie  kwalifikacji w moim zawodzie jest niezbędne. Zmieniające się wyzwania biznesowe, rewolucja technologiczna czy nowe regulacje wywierają coraz większy wpływ na strategię cenową firm. Zdobywanie nowych umiejętności pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie zmian w otoczeniu biznesowym firmy, lecz również ułatwia opracowanie działań strategicznych. Ponadto branża w której pracuje charakteryzuje się dużą konkurencją wśród pracowników. Zdobywanie nowych kwalifikacji jest sygnałem chęci ciągłego uczenia się, motywacji i pracowitości.

Co skłoniło Pana do rozpoczęcia kwalifikacji CIMA?

Uniwersytet Goethego we Frankfurcie, na którym studiowałem współpracuje z CIMA. Dzięki temu mogłem skorzystać z przyspieszonej ścieżki prowadzącej do uzyskania kwalifikacji CIMA. Ponadto, po studiach rozpocząłem pracę w Dziale Finansów Deutsche Bank we Frankfurcie. Kwalifikacja CIMA oferowała mi możliwość zdobycia kluczowych umiejętności niezbędnych do objęcia funkcji Partnera Biznesowego ds. Finansów. 

Jaki element CIMA okazał się najbardziej przydatny w Pana pracy?

W mojej obecnej roli jako Dyrektor ds. Pricingu w szwajcarskim banku UBS kieruję globalnym programem transformacji cyfrowej w dziedzinie cen i zarządzania sprzedażą. Bardzo przydatne okazały się moduły CIMA dotyczące zarządzania projektami i analizy strategicznej. Ponadto program CIMA kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności miękkich, takich jak efektywna komunikacja, zarządzanie relacjami czy prowadzenie negocjacji. W mojej roli są one równie ważne jak wiedza z dziedziny rachunkowości zarządczej.

Na jakie największe wyzwania w perspektywie najbliższych pięciu lat trzeba być przygotowanym w Pana zawodzie?

Największym wyzwaniem wydaje się być monetaryzacja nakładów poniesionych na stworzenie cyfrowych rozwiązań dla klientów. Nowe usługi są często oferowane po bardzo preferencyjnych cenach, przez co klienci niejako przyzwyczajają się do ich darmowości. Próba podniesienia cen po pewnym czasie - w celu pokrycia poniesionych inwestycji - jest pewnego rodzaju sprawdzianem, czy klienci na tyle cenią oferowane im usługi, że skłonni są zaakceptować wyższe ceny. Niezwykle istotna jest tzw. unikalna propozycja wartości (ang. unique value proposition) i jej efektywna komunikacja.

Komu mógłby Pan polecić kwalifikację CIMA?

Kwalifikację CIMA polecam każdemu, kto chciałby zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności z dziedziny finansów, zarządzania i rachunkowości, aby być dobrze przygotowanym do stawiania czoła współczesnych wyzwaniom biznesowym. Ponadto członkostwo w CIMA oferuje platformę do networkingu i ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oferowanych przez CIMA.