Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Wnioskuj o zwolnienia

Wypełnij formularz, aby Koordynator Programu CIMA na Uczelni wystąpił o nadanie zwolnień z egzaminów CIMA. UWAGA! Formularz można wypełnić tylko po zalogowaniu do My CIMA.

Zwolnienia do wyboru/Exemptions to choose from *
Czy masz zaległości w opłatach CIMA/Do you have any outstanding CIMA fees? *